תבנית:ציטוט היום 15 בינואר

אני לא יודע באיזה נשק יילחמו במלחמת העולם השלישית, אבל ברביעית יילחמו במקלות ובאבנים.
אלברט איינשטיין