תבנית:ציטוט היום 16 ביולי - סדרה 2

להביט לא אחדל, ולנשום לא אחדל ואמות ואוסיף ללכת.
נתן אלתרמן