תבנית:ציטוט היום 16 ביולי - סדרה 2

Straight Quotation Mark.svg להביט לא אחדל, ולנשום לא אחדל ואמות ואוסיף ללכת. Straight Quotation Mark.svg
נתן אלתרמן