תבנית:ציטוט היום 16 ביוני - סדרה 2

מלבד זאת אני סבור שיש להרוס את קרתגו.
קאטו הזקן