פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg בזכותו של כל אדם להיות שרוי במחלוקת עם עצמו. Straight Quotation Mark.svg
אמילי נוטומב