פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הזכות שלא לחשוב היא מזכויותיו הראשונות של אדם מבוגר. Straight Quotation Mark.svg
טריסטאן ברנאר