תבנית:ציטוט היום 17 ביולי

גורלן של משפחות מסוכסכות הוא להיפגש בהלוויות.
מישל אודיאר