תבנית:ציטוט היום 18 באפריל - סדרה 2

Straight Quotation Mark.svg הנוער בימינו יעצב דמות האדם בישראל – על ידי חיי מופת. Straight Quotation Mark.svg
דוד בן-גוריון