תבנית:ציטוט היום 18 באפריל - סדרה 2

הנוער בימינו יעצב דמות האדם בישראל – על ידי חיי מופת.
דוד בן-גוריון