תבנית:ציטוט היום 18 במאי - סדרה 2

ואם נחרבנו ונחרב העולם עימנו בשנאת חינם נבנה ויבנה העולם עימנו באהבת חינם.
אברהם יצחק הכהן קוק