פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg לעתים די לסיפור בחמישה או שישה משפטים. Straight Quotation Mark.svg
יצחק בשביס-זינגר