תבנית:ציטוט היום 1 בדצמבר - סדרה 2

אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם ביחוד, ואהבת כל העמים כולם.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק