פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg מה יודע על המדבר מי שאינו מתבונן אלא בגרגיר חול אחד? Straight Quotation Mark.svg
אריק אורסנה