תבנית:ציטוט היום 1 בינואר - סדרה 2

'למדן' אינו זה היודע ללמוד כי אם זה שאכן לומד.
הרב שך