תבנית:ציטוט היום 1 בינואר - סדרה 2

Straight Quotation Mark.svg כשם ש'גנב' אינו זה היודע לגנוב אלא זה שגונב, כך 'למדן' אינו זה היודע ללמוד כי אם זה שאכן לומד. Straight Quotation Mark.svg
הרב שך