פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg כאשר יצירה נראית מוקדמת לדורה, זה מפני שדורה מפגר אחריה. Straight Quotation Mark.svg
ז'אן קוקטו