פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg כשהנשמה מאירה – גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. Straight Quotation Mark.svg
הרב קוק (מתוך "מגד ירחים")