פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הזמן הנכון הוא הזמן העומד לרשותך, אם אתה עדיין בר מזל. Straight Quotation Mark.svg
הנרי ג'יימס