תבנית:ציטוט היום 20 במאי

המצפון הוא קולו של אלוהים.
לודוויג ויטגנשטיין