תבנית:ציטוט היום 22 בדצמבר - סדרה 2

תורה היא הערך העליון בסולם הערכים היהודי. קביעת עיתים לתורה לא רק מבחינת קביעות זמן, אלא שהיא ערך קבוע וערכי מעל כל מגבלות החיים
הרב יעקב אלעזר כהנא שפירא