פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הכפירה היא מילה נרדפת לחופש המחשבה. Straight Quotation Mark.svg
גרהם גרין