פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg אין זה בחידוש אלא בהרגל שאנו מוצאים את ההנאות הגדולות ביותר. Straight Quotation Mark.svg
רמון ראדיגה