תבנית:ציטוט היום 25 באפריל

לישון על דבר שיש לעשותו, טוב יותר מאשר להתעורר לאחר מעשה.
בלטסר גרסיאן