פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg לישון על דבר שיש לעשותו, טוב יותר מאשר להתעורר לאחר מעשה. Straight Quotation Mark.svg
בלטסר גרסיאן