תבנית:ציטוט היום 26 במאי

Straight Quotation Mark.svg לדעת ולא להשתמש בידע, גרוע יותר מאשר לא לדעת. Straight Quotation Mark.svg
אמיל שארטייה