תבנית:ציטוט היום 28 במרץ

האדם שישתחרר מעברו האבסורדי, יזדקף אל מול אחיו בסבר פנים ויעניק לתבונה כנפי נדודים.
פול אלואר