פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg מכל אלה שאין להם דבר לומר, הנעימים ביותר הם השתקנים. Straight Quotation Mark.svg
מישל קולוצ'י