תבנית:ציטוט היום 30 ביולי - סדרה 2

נימנע אולי משגיאות ישנות אבל אני יכול להבטיח שגיאות חדשות: הדרך היחידה שלא לעשותן היא לא לעשות כלום.
לוי אשכול