תבנית:ציטוט היום 30 במאי - סדרה 2

Straight Quotation Mark.svg השתדל במחשבות רבות על המוות להגיע לידי כך, שהמוות לא יהיה עוד בעיניך אויב נורא, אלא רע וידיד הבא לפדות מענות-חיי-העולם-הזה את הנפש היגעה במעשים טובים ולהוליכה אל מקום מתן-שכרה ומנוחתה. Straight Quotation Mark.svg
מתוך הספר "מלחמה ושלום" מאת לב טולסטוי