תבנית:ציטוט היום 31 באוגוסט

געגוע גורם לאהבה מה שרוח גורמת לאש. מכבה אש קטנה ומעצימה אש גדולה.
רוז'ה דה ראביטן