תבנית:ציטוט היום 31 בינואר - סדרה 2

Straight Quotation Mark.svg את אינך יודעת, מה מאוד יפיפית! מה זקופות רגלייך, מה נפלא הקו המרמז עד חמדת שוקייך. Straight Quotation Mark.svg
שאול טשרניחובסקי