תבנית:ציטוט היום 31 בינואר - סדרה 2

את אינך יודעת, מה מאוד יפיפית! מה זקופות רגלייך, מה נפלא הקו המרמז עד חמדת שוקייך.
שאול טשרניחובסקי