פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הזמן אינו מוחק את עקבותיהם של אנשים גדולים. Straight Quotation Mark.svg
אוריפידס