פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הטיפשים מעמידים במבחן את הצורך לחדש את טיפשותם. Straight Quotation Mark.svg
לואי סקוטנר