תבנית:ציטוט היום 3 בספטמבר - סדרה 2

זהותנו איננה עובדה נתונה אלא נדרשת מאיתנו מעורבות משימתית עצמאית.
יורגן האברמאס