תבנית:ציטוט היום 4 באוגוסט - סדרה 2

Straight Quotation Mark.svg אין זה הגיוני לראות בהווה רק מקור להנאה, בלי להשתמש בו גם כהזדמנות ליצירת העתיד. Straight Quotation Mark.svg
מוסו סוסקי