פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg אילו אלוהים היה מתגלה, האתאיזם היה הופך לאמונה. Straight Quotation Mark.svg
רובר סאבאטייה