פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg אם יש לך נקודות שחורות על אפך, אל תתבונן במראה, והן תיעלמנה. Straight Quotation Mark.svg
בוריס ויאן