פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה. Straight Quotation Mark.svg
הרב קוק