פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg מה שאנו חושבים שאנו כבר יודעים, לעתים קרובות מונע מאתנו להבין. Straight Quotation Mark.svg
קלוד ברנאר