פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הסיגריה – בצד אחד אש, בצד שני טיפש ובאמצע – עשב יבש. Straight Quotation Mark.svg
חיים נחמן ביאליק