תבנית:ציטוט היום 6 בפברואר

הלא אפשרי קיים בעולמם של אלה שאינם מסוגלים.
פתגם ספרדי