פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הלא אפשרי קיים בעולמם של אלה שאינם מסוגלים. Straight Quotation Mark.svg
פתגם ספרדי