פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg ישנה תרופה אחת בלבד נגד האימה: הגבורה. Straight Quotation Mark.svg
לואי פואל