תבנית:ציטוט היום 8 באפריל - סדרה 2

Straight Quotation Mark.svg במקום בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אינני עומד יחידי. עימדי ניצבים כאן, בשעה זו, שישה מיליון קטגורים. אך אין הם יכולים לקום על רגליהם לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית. Straight Quotation Mark.svg
מתוך דברי גדעון האוזנר במשפט אייכמן