פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הפקענו לעצמנו את העוצמה שנהגנו לייחס לאלוהים. Straight Quotation Mark.svg
ג'ון סטיינבק