תבנית:ציטוט היום 9 באפריל

Straight Quotation Mark.svg יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. Straight Quotation Mark.svg
הרב קוק (מתוך "מגד ירחים")