תבנית:ציטוט היום 9 באפריל

יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו.
הרב קוק (מתוך "מגד ירחים")