תבנית:ציטוט היום 9 ביולי

Straight Quotation Mark.svg חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז... נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל... Straight Quotation Mark.svg
מסכת תענית ד', ו'