תבנית:קיצור דרך

יש להשתמש בתבנית זו כדי להציג את קיצורי הדרך של דף מסוים. מדובר בדרך כלל בדף שיש לו שימוש רב. התבנית תושם בתחילת הדף.

תחביר התבנית

{{קיצור דרך|[[קיצור הדרך הראשון]] [[קיצור הדרך השני]]}}

דוגמה לשימוש בתבנית

קוד ויקי

{{קיצור דרך|[[וק:ע]]}}

תוצאה

קיצור דרך: וק:ע
הטקסט לעיל מופיע בראש הדף, לצד הכותרת