תבנית:תיאור מיזם

יש להכליל תבנית זו כדי לקבל את התיאור הקצר בעברית של דף רגיל במיזם. מומלץ להשתמש בה רק בתבניות פרמטריות משתנות, ולא בערכים עצמם.

תחביר התבניתעריכה

{{תיאור מיזם|שם המיזם}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקיעריכה

{{תיאור מיזם|ויקיפדיה}}

תוצאהעריכה

ערך