תבנית:QM01D10Y2006

יורם : "ומה יש לאכול היום?"

תיקי : "כרגיל, מרק היום."

יורם :"ומה הוא `מרק היום`?"

תיקי : "כרגיל, מרק של אתמול..." ~ קרובים קרובים