תבנית:QM01D12Y2006

"חכמים מדברים כשיש להם משהו לומר; טיפשים מדברים כי הם חייבים לומר משהו." ~ אפלטון