תבנית:QM01D13Y2006

"מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם" ~ ספר משלי, מתוך התנ"ך