תבנית:QM01D15Y2006

"עליך להחזיר את המדים והנשק לאלתר. - מי זה אלתר ? - לא יודע. כנראה מישהו חדש באפסנאות" ~ מתוך זהו זה!