תבנית:QM01D19Y2006

"להציל אדם נגד רצונו זה ממש להורגו." ~ הורטיוס