תבנית:QM01D1Y2006

מוניקה: "אני ריצ'ל. אני אוהבת את רוס. אני שונאת את רוס. אני אוהבת את רוס. אני שונאת את רוס". ריצ'ל: "אני מוניקה. אני לא יכולה להשיג חבר אז קפצתי לצד השני של המסדרון ושכבתי עם הבחור הראשון שמצאתי שם". ~ חברים